วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

ASEAN - Japan Relations : ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น


ASEAN-Japan relations began in 1973 and were institutionalized in 1977. ASEAN and Japan cooperate in the fields of trade, commodities, investment, transfer of technology and development assistance. 

An ASEAN Promotion Center on Trade, Investment and Tourism has been established in Tokyo to enhance private sector cooperation. Japan has extended financial support to such undertakings as the establishment of the ASEAN Cultural Fund (ACF).

ญี่ปุ่นเริ่มความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับอาเซียนในปี 2516 และพัฒนาความสัมพันธ์เป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในปี 2520  ญี่ปุ่นและอาเซียนมีความร่วมมือด้านการค้า สินค้าโภคภัณฑ์ การลงทุน การถ่ายทอดวิทยาการสมัยใหม่ และความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ชาติสมาชิกอาเซียน

อาเซียนและญี่ปุ่นได้จัดตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียวเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าและผู้ลงทุนที่สำคัญอันดับต้นๆ ของอาเซียน นอกจากนั้นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนโดยเฉพาะในระดับเยาวชนโดยการสนับสนุนการก่อตั้งกองทุน Japanese Scholarship Fund for ASEAN Youth เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของอาเซียน
Head of Government: Prime Minister Shinzo Abe
Capital: Tokyo

Region:   East Asia

Currency: Japanese Yen (JPY)

Population: 127,368,088 (July 2012 est.)

Information compiled by Ekachai Phaichamnan. 

References:
"ASEAN-Japan relations." (Online). Available : http://www.aseansec.org/11829.htm  Retrieved 12 September 2012.
"Japan-CIA-The World Factbook." (Online). Available : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html  Retrieved 12 September 2012. 
หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น