วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

ASEAN - United States Relations : ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาASEAN-United States. The United States became a Dialogue Partner of ASEAN in 1977. The emphasis of this relationship has been on the promotion of trade and investment led by the private sector through the ASEAN Private Investment and Trade Opportunities (PITO) project. Representatives of the ASEAN-US Council for Business and Technology regularly attend the ASEAN-US Dialogue. 


Leaders of the United States and ASEAN countries on 17 November 2005 adopted a joint vision statement on the ASEAN-US enhanced partnership, in order to lay the groundwork for their bilateral long-term and comprehensive relations, after nearly 30 years of dialogue ties.

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2520 ในช่วงแรกเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนา ต่อมา ขยายครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาเน้นการหารือด้านการเมืองและความมั่นคงกับอาเซียน ขณะที่อาเซียนยังต้องการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาและปรารถนาที่จะหารือด้านเศรษฐกิจและการค้ากับสหรัฐอเมริกาในลักษณะกลุ่มประเทศด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายบรรลุถึงจุดสูงสุดเมื่อมีการประกาศแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูน( Joint Vision Statement on ASEAN-US Enhanced Partnership)  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 และในปี 2549 ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหรัฐฯ


References:
"ASEAN-United Nations relations." (Online). Available: http://www.aseansec.org/11829.htm  Retrieved 14 September 2012.
"Joint Vision Statement on ASEAN-US Enhanced Partnership." (Online). Available : http://www.vietnamembassy-morocco.org/vnemb.vn/tin_hddn/ns051118140706?b_start:int=550   Retrieved 14 September 2012. 
หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น