วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

National Costume Colouring Pages

วันนี้ AC ขอเอาใจน้องๆ และคุณครู ในระดับประถมศึกษา ด้วยการรวบรวมภาพระบายสีชุดประจำชาติของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนมานำเสนอ รวมทั้งชุดประจำชาติของประเทศต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเป็นประเทศคู่เจรจากับกลุ่มอาเซียน  ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายของแต่ละชาติไปด้วยกันครับ

1.   ชุดแต่งกายประจำชาติไทย (หญิง)
       http://www.thecolor.com/Coloring/Thailand.aspx

2.   ชุดแต่งกายประจำชาติมาเลเซีย (ชาย-หญิง)
        http://www.thecolor.com/Coloring/Malaysia.aspx
      http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/07_5.html

3.   ชุดแต่งกายประจำชาติฟิลิปปินส์ (ชาย-หญิง)
        http://www.thecolor.com/Coloring/Philippines.aspx
      http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/07_8.html

4.   ชุดแต่งกายประจำชาติเวียดนาม (ชาย-หญิง)
        http://www.thecolor.com/Coloring/Vietnam.aspx
      http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/07_4.html

5.   ชุดแต่งกายประจำชาติอินโดนีเซีย (ชาย-หญิง)
        http://www.thecolor.com/Coloring/Indonesia-Bali.aspx

6.   ชุดแต่งกายประจำชาติกัมพูชา (ชาย-หญิง)
       http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/07_3.html

7.   ชุดแต่งกายประจำชาติสิงคโปร์ (ชาย-หญิง)

8.   ชุดแต่งกายประจำชาติลาว (ชาย-หญิง)
       http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/07_2.html

9.   ชุดแต่งกายประจำชาติพม่า (ชาย-หญิง)
       http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/07_1.html

10.  ชุดแต่งกายประจำชาติบรูไน (ชาย-หญิง)

11.  ชุดแต่งกายประจำชาติญี่ปุ่น (หญิง)
       http://www.thecolor.com/Coloring/Japan.aspx

12.  ชุดแต่งกายประจำชาติจีน (หญิง)
        http://www.thecolor.com/Coloring/China.aspx

13.  ชุดแต่งกายประจำชาติเกาหลีใต้ (หญิง)
        http://www.thecolor.com/Coloring/Korea.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น