วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

A Message From ASEAN CORNER

The 3rd Anniversary of ASEAN CORNER


บล็อกอาเซียนคอร์เนอร์กำลังจะมีอายุครบ 3 ปีในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในหลากหลายแง่มุมแก่คุณครูและนักเรียนจากทั่วทุกภาคของประเทศ รวมไปถึงคุณครูและนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน

ASEAN QUIZ ถือเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นมากที่สุดของบล็อกอาเซียนคอร์เนอร์ ปัจจุบันข้อสอบชุดต่างๆ ได้เผยแพร่ไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทำให้บล็อกเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN QUIZ ในระดับต่างๆ

เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับคุณครูที่ติดตามบล็อกอาเซียนคอร์เนอร์มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำข้อสอบชุดพิเศษ 3 ปีบล็อกอาเซียนคอร์เนอร์ ขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจกให้แก่โรงเรียนต่างๆ ได้นำไปใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอาเซียนศึกษา หรือภาษาอังกฤษ โรงเรียนที่สนใจข้อสอบสามารถส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อสอบอาเซียนมาได้ที่ aseancorner2012@gmail.com

สำหรับในปีที่ 4 ทางบล็อกก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่น่าสนใจ ทันยุคสมัย เพื่อให้คุณครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่แวะมาที่นี่ ได้ก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคแห่งนี้

Kru Ekachai

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น