วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Religions in ASEAN Counties - ศาสนาของชาวอาเซียนตอนที่ 2

Brunei
Muslim (official) 67%, Buddhist 13%, Christian 10%, other (includes indigenous beliefs) 10%

Cambodia
Buddhist (official) 96.4%, Muslim 2.1%, other 1.3%, unspecified 0.2% (1998 census)

Indonesia
Muslim 86.1%, Protestant 5.7%, Roman Catholic 3%, Hindu 1.8%, other or unspecified 3.4% (2000 census)

Laos
Buddhist 67%, Christian 1.5%, other and unspecified 31.5% (2005 census)

Malaysia
Muslim (or Islam - official) 60.4%, Buddhist 19.2%, Christian 9.1%, Hindu 6.3%, Confucianism, Taoism, other traditional Chinese religions 2.6%, other or unknown 1.5%, none 0.8% (2000 census)

Myanmar
Buddhist 89%, Christian 4% (Baptist 3%, Roman Catholic 1%), Muslim 4%, animist 1%, other 2%

Philippines
Catholic 82.9% (Roman Catholic 80.9%, Aglipayan 2%), Muslim 5%, Evangelical 2.8%, Iglesia ni Kristo 2.3%, other Christian 4.5%, other 1.8%, unspecified 0.6%, none 0.1% (2000 census)

Singapore
Buddhist 42.5%, Muslim 14.9%, Taoist 8.5%, Hindu 4%, Catholic 4.8%, other Christian 9.8%, other 0.7%, none 14.8% (2000 census)

Thailand
Buddhist (official) 94.6%, Muslim 4.6%, Christian 0.7%, other 0.1% (2000 census)

Vietnam
Buddhist 9.3%, Catholic 6.7%, Hoa Hao 1.5%, Cao Dai 1.1%, Protestant 0.5%, Muslim 0.1%, none 80.8% (1999 census)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น