วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

English Grammar Quiz 5

Superlative Degree / การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
ใช้สำหรับการเปรียบเทียบบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของที่มีตั้งแต่ 3 คนหรือ 3 สิ่งขึ้นไป หรือเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นที่สุดในกลุ่ม เหล่าหรือพวก
English Grammar Quiz 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น