วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

ASEAN Trivia:เกร็ดความรู้อาเซียนเดือนกันยายน

World's Top 3 Exporters of Natural Rubber (2012)
3 อันดับประเทศที่ส่งออกยางพารามากที่สุดของโลก
1. Thailand
2. Indonesia
3. Vietnam

Source:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น