วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

Vocabulary Revision (September):เพิ่มศัพท์กับอาเซียนคอร์เนอร์เดือนกันยายน

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้จากบทความของบล็อก ASEAN CORNER ตลอดเดือนกันยายน เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่และก้าวทันทุกเรื่องราวรอบภูมิภาคอาเซียนจากประโยคตัวอย่างที่ล้วนเกี่ยวข้องกับข่าวสารสำคัญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือน


appease
Part of Speech :  verb
Definition : to make somebody less angry
Sentence : Thai government will pay 21.2 billion baht to appease protests by rubber farmers.

bloodshed
Part of Speech :  noun
Definition : the killing of people
Sentence : The Philippine president called on the rebel to surrender and prevent further bloodshed.

ceasefire
Part of Speech :  noun
Definition : an agreement between two countries to stop in fighting
Sentence : A ceasefire has been forged between the Philippine army and the separatist Moro National Liberation front.

colonization
Part of Speech :  noun
Definition : taking control another country by using force
Sentence : Vietnam declared independence from French colonization on 2 September 1945.

disruption
Part of Speech :  noun
Definition : interrupting the continuity of something
Sentence : Thailand’s government is trying to negotiate an end to protests by rubber farmers that have blocked roads and caused disruptions in the country’s south.

hardliner
Part of Speech :  noun
Definition : a conservative who is uncompromising
Sentence : Hundreds of Islamic hardliners protested in the Indonesian capital Jakarta against Miss World beauty contest.

itinerary
Part of Speech :  noun
Definition : a plan of a journey
Sentence : The White House confirmed that President Barack Obama will be visiting Indonesia, Brunei, Malaysia and the Philippines this October in the one week itinerary.

pageant
Part of Speech :  noun
Definition : a beauty competition
Sentence : Muslim beauty pageant challenges Miss World in Indonesia.

racism
Part of Speech :  noun
Definition : the belief that some races of people are better than others
Sentence : Blackface Dunkin’ Donuts ad in Thailand brings racism accusation.

subsidy
Part of Speech :  noun
Definition : money given by a government
Sentence : Thailand’s national rubber policy committee agreed to double its rubber subsidy for rubber farmers.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น