วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

Conversation Questions for ASEAN Classroom - September

ในช่วงระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ผู้นำจากชาติมหาอำนาจหมายเลข 1 ของโลก ประธานาธิบดีบารัค  โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกามีกำหนดการณ์เดินทางเยือน 4 ชาติสมาชิกอาเซียนได้แก่ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซียและฟิลิปปินส์ตามลำดับ เพื่อร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) และหารือเกี่ยวกับการค้าและประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับผู้นำของแต่ละประเทศ

บล็อก ASEAN CORNER จึงขอนำเสนอคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางเยือนอาเซียนของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสนทนากับเพื่อนๆ และก้าวทันข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบภูมิภาคอาเซียน
  • When did the ASEAN - United States relations begin?
  • Who is the current president of the United States?
  • What is the political party of the U.S. President now?
  • When will the U.S. President travel to ASEAN?
  • What 4 ASEAN countries are included in the President's itinerary?
  • Where will the American President attend the Asia Pacific Economic Cooperation meeting?
  • Where will the U.S. - ASEAN Summit and the East Asia Summit take place?
  • Which ASEAN country will be the American President's last stop?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น