วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

Top 5 Highest Mountains in Southeast Asia:5 อันดับภูเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1. Hkakabo Razi, Myanmar (5,881m)


 
Hkakabo Razi  is Southeast Asia's highest mountain, located in the northern Myanmar state of Kachin. It lies in an outlying subrange of the Greater Himalayan mountain system. The mountain lies on the border tri-point among Myanmar, China, and India. The height of the mountain is 5,881 metres.

ยอดเขาข่ากาโบราซี  ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศพม่าในรัฐกะฉิ่น เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งยอดข่ากาโบราซี มีความสูงถึง 5,881 เมตร บนยอดเขามีหิมะปกคลุมรวมทั้งมีธารน้ำแข็ง อีกด้วย ยอดเขาข่ากาโบราซีเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นรอยต่อพรมแดนระหว่าง 3 ประเทศคือพม่า จีนและอินเดีย


2. Puncak Jaya, Indonesia (4,884m)Puncak Jaya  or Carstensz Pyramid is the highest mountain in Indonesia, the highest on the island of New Guini and the highest of Oceania. The height of Pancak Jaya is 4,884 metres above sea level.

ยอดเขาปุนจักจายา เดิมชื่อว่า ยอดเขาคาร์สเทนซ์ (Carstensz) ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะนิวกินี ในเขตประเทศอินโดนีเซีย เป็นยอดเขา ที่สูงที่สุดในเขตโซนโอเชียเนียและสูงที่สุดบนเกาะนิวกินี มีความสูง 4,884 เมตร 

3. Trikora, Indonesia (4,751m)  The URL for this photo is: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Puncak_Trikora,_from_a_distance.jpg

Puncak Trikora is a high mountain in the Papua province of Indonesia on New Guinea.
 
4. Mandala, Indonesia (4,701m)


Puncak Mandala  is a mountain located in Papua, Indonesia. It is the second highest free standing mountain of Oceania,  New Guinea and Indonesia.


5. Kinabalu, Malaysia (4,095m)Mount Kinabalu is a prominent mountain on the island of Borneo in Southeast Asia. It is located in the East Malaysian state of Sabah and is protected as Kinabalu National Park, a World Heritage Site. Kinabalu stands 4,095 metres above the sea level.

ยอดเขาคินาบาลู ตั้งอยู่ใน อุทยานแห่งชาติคินาบาลู รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดบนเกาะบอร์เนียว มีความสูงถึง 4,095 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล


Information compiled by Kru Ekachai.
Last updated: 12 January 2013.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น