วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Vocabulary Revision-December

รวบรวมคำศัพท์น่ารู้จากบทความของบล็อก ASEAN CORNER ตลอดเดือนธันวาคม

festival (noun /คำนาม) 
Definition: a day or time when people celebrate something (เทศกาล)
Sentence: Southeast Asia is a land of unique festivals.

celebration (noun / คำนาม) 
Definition: the act or occasion of doing something enjoyable (การเฉลิมฉลอง)
Sentence: Indonesian people commemorate the Independence Day with colourful celebrations and various festive events.


holiday (noun / คำนาม) 
Definition: a day of rest when people do not go to work (วันหยุด)
Sentence:New Year's Day is a public holiday in Thailand.


independence (noun / คำนาม
Definition: the state of being free and not controlled by another country (อิสรภาพ,เอกราช)
Sentence:The Independence Day of Myanmar is held on January 4 every year.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น