วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Vocabulary Revision:เพิ่มศัพท์กับอาเซียนคอร์เนอร์เดือนพฤษภาคม

aftershock
Part of speech : noun
Meaning : a small earthquake that follows a larger one (แผ่นดินไหวขนาดเล็กเกิดขึ้นหลายๆ ครั้ง , แผ่นดินไหวซ้ำซ้อน)
Example : The quake and its aftershocks killed one person in Chiang Rai province.

coronation
Part of speech : noun
Meaning : the act or ceremony of crowning a king or queen (พิธีบรมราชาภิเษกการขึ้นครองราชย์)
Example : On the fifth of May each year, Thailand celebrates the anniversary of the coronation of His Majesty King Bhumibol Adulyadej.

coup
Part of speech : noun
Meaning : a sudden and sometimes violent seizure of power from a government (การรัฐประหาร)
Example : The Thai military has taken control of the country in a coup on 22 May 2014, two days after declaring martial law.

curfew 
Part of speech : noun
Meaning : an official order requiring people to remain indoors between specified hours (การห้ามออกจากเคหสถาน)
Example : Thailand’s military imposed a nationwide curfew from 10 p.m. to 5 a.m. after declaring a military takeover of the government.

faction
Part of speech : noun
Meaning : a group of people with a common purpose (กลุ่มมวลชน,หมู่,คณะ,ก๊ก,เหล่า)
Example : The coup follows months of political turmoil in Thailand between two main political factions, the Yellow Shirts and the Red Shirts.

martial law
Part of speech : noun
Meaning : the body of law imposed by the military forces (กฎอัยการศึก)
Example : The Thai military has declared  martial law to restore peace and order after six months of political unrest and anti-government protests.

**impose / declare martial law  ประกาศกฎอัยการศึก

oil rig also oil platform
Part of speech : noun
Meaning : a large structure with equipment for drilling an oil well (อุปกรณ์ขุดเจาะน้ำมัน)
Example : The protests in Vietnam have been triggered by China’s decision to move its oil rig into waters west of the disputed Paracel islands.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น