วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

End of Month Review - April

สรุปสถิติการเข้าเยี่ยมชมบล็อก ASEAN CORNER เดือนเมษายน 2556 เดือนนี้มีจำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 19,931 ครั้ง ลดลงจากเดือนมีนาคม จำนวน 25,886 ครั้ง โดยมีการเข้าเยี่ยมชมบล็อกสูงสุดเมื่อวันที่ 26 เมษายน จำนวน 1,044 ครั้ง

5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดประจำเดือนเมษายน ได้แก่

  • ASEAN Currency     จำนวน  6,016  ครั้ง
  • National Costumes of ASEAN Member State  จำนวน  1,613 ครั้ง
  • National Dishes of ASEAN จำนวน  851 ครั้ง
  • National Flowers of 10 ASEAN Countries   จำนวน  431 ครั้ง
  • ASEAN Motto   จำนวน  421 ครั้ง
5 อันดับประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีผู้เข้าชมบล็อก ASEAN CORNER สูงสุดประจำเดือนเมษายนได้แก่
  • Laos     จำนวน 167   ครั้ง
  • Brunei  จำนวน 156  ครั้ง
  • Singapore  จำนวน 114 ครั้ง
  • Vietnam  จำนวน 71   ครั้ง
  • Malaysia  จำนวน 54  ครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น