วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2556

Travel and Tourism in Brunei:เที่ยวท่องมองบรูไน

Travel and Tourism in Brunei

Fast Facts :
  • Capital : Bandar Seri Begawan
  • Currencies : Brunei dollar, Singapore dollar ( มีการผูกค่าเงินระหว่างกัน ทำให้เงินบรูไน และเงินสิงคโปร์ใช้แทนกันได้)
  • Languages: Bahasa Malaysia, English, Chinese
  • Country Code : 673
  • Emergency: ambulance 991, police 993, fire 995
  • Visas- Citizens of Malaysia and Singapore get 30 days entry  with no visa ; Citizens of other ASEAN countries get 14 days entry with no visa
  • Climate: Hot and humid
  • Time: GMT+8 hours (เวลาบรูไนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
  • Signature dish: Ambuyat

Q: What is Brunei's tourism slogan? 
A: A Kingdom of Unexpected Treasures


Brunei Darussalam Highlights 

Kampong Ayer (Water Village)
หมู่บ้านกลางน้ำ
กัมปง อายเยอร์  หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบรูไน ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีประชากรกว่า 30,000 คน มีโรงเรียน, มัสยิด, สถานีตำรวจ และสถานีดับเพลิง อยู่ในชุมชนเป็นของตนเอง 

Ulu Temburong National Park
อุทยานแห่งชาติอูลู เท็มบุรง
อุทยานแห่งชาติอูลู เท็มบุรง หนึ่งในสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางไปเยือนบรูไน มีทางเดินธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walkway) ให้เดินชมทัศนียภาพของป่าเขาจากที่สูง

Royal Regalia Museum
เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงของใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน รวมไปถึงสิ่งของต่างๆ ที่ผู้นำทั่วโลกทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์ในวโรกาสต่างๆ

The Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque
มัสยิดสุลต่านโอมาร์อาลีไซฟุดดีน
Sources:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น