วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Conversation Questions for ASEAN Classroom - June

Conversation Questions for ASEAN Classroom เดือนมิถุนายน ขอนำเสนอคำถามที่ใช้สำหรับการสนทนาเกี่ยวกับหลากหลายเรื่องราวของประเทศฟิลิปปินส์ หนึ่งในห้าสมาชิกที่ร่วมก่อตั้งอาเซียน 


Republic of the Philippines
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

General Information
 • Where is the Philippines located?
 • What is the capital city of the Philippines?
 • What is the approximate number of people in the Philippines?
 • What is the official language of the Philippines?
 • What is the official religion of the Philippines?
 • What Time Zone is the Philippines in?
Geography 
 • How many islands are there in the Philippines?
 • What are the neighbouring countries of the Philippines?
 • Why is the Philippines in the Ring of Fire?
Climate

 • What is the climate like in the Philippines?
 • How many seasons are there in the Philippines?
 • When is the best time to visit the Philippines?
Politics
 • Who is the current President of the Philippines?
 • What is the name of the official residence and principal workplace of the President of the Philippines?
 • How long does a president of the Philippines serve?
 • How many times can a Philippine president serve in office?
 • What type of the political system does the Philippines have?
 • What are the main political parties in the Philippines?
 • What is the minimum voting age in the Philippines?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น