วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

End of Month Review - June

สรุปสถิติการเข้าเยี่ยมชมบล็อก ASEAN CORNER เดือนมิถุนายน 2556 เดือนนี้มีจำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 109,369 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม จำนวน 56,793 ครั้ง โดยมีการเข้าเยี่ยมชมบล็อกสูงสุดเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน จำนวน 4,542 ครั้ง


5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดเดือนมิถุนายน
  • ASEAN Currency   37,386   ครั้ง
  • National Costumes of ASEAN Member States   10,496   ครั้ง
  • Thailand and Its Neighbouring Countries  9,678   ครั้ง
  • National Dishes of ASEAN  7,920    ครั้ง
  • ASEAN Motto  3,367   ครั้ง


2011
2012
2013
Jan

9,714
166,245
Feb

30,142
121,803
Mar

26,059
45,817
Apr

20,160
19,931
May

65,110
52,576
Jun

190,140
109,369
Jul

298,069

Aug

326,757

Sep

247,252

Oct
50
71,439

Nov
871
180,555

Dec
3,512
141,211

Total
4,433
1,606,608
515,741

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น