วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

Vocabulary Revision - June

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้จากบล็อก ASEAN CORNER เดือนมิถุนายน

milestone (noun /คำนาม)  เหตุการณ์สำคัญ, เรื่องสำคัญ
Definition: a very important event in the development of something 
Sentence: ASEAN CORNER Blog reached a new milestone - two million page views.

CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
Definition: Chief Executive Officer (the person with the most authority in a large business organization)
Sentence: Mr.Tony Fernandes is Air Asia's CEO.

entrepreneur (noun /คำนาม)  ผู้ประกอบการ, เจ้าของกิจการ
Definition: a person who sets up a business
Sentence: Tan Sri Anthony Francis Fernandes, Air Asia's CEO, is a Malay-Indian entrepreneur.

tagline / tag line (noun /คำนาม)  สโลแกน 
Definition: a catchphrase or slogan that a company uses in its advertisements
Sentence: "Now Everyone Can Fly" is a tagline for Air Asia.

consecutive (adjective /คำคุณศัพท์)  ต่อเนื่องกัน
Definition: used to describe events that follow one after the other without an interruption
Sentence: Air Asia won the World's Best and Asia's Best Low Cost Airline Award for the fifth consecutive year.

smog (noun /คำนาม)  หมอกควันซึ่งเกิดจากมลพิษในอากาศ
Definition: dirty air looks like a mixture of smoke and fog that makes the atmosphere difficult to breathe and harmful for health 
Sentence: Forest fires on the Indonesian island of Sumatra caused Singapore's worst smog in 16 years.

peace talks (noun /คำนาม)  การเจรจาสันติภาพ
Definition: a conference or series of discussion aimed at ending hostilities
Sentence: The Thai government and BRN agreed in principal for the reduction of violence during the upcoming holy month of Ramadan in the third round of peace talks.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น