วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

End-of-Month Review : December

สรุปสถิติการเข้าเยี่ยมชมบล็อก ASEAN CORNER เดือนธันวาคม 2556 เดือนนี้มีการเข้าเยี่ยมชมบทความต่างๆ ของบล็อกจำนวนทั้งสิ้น 75,382 ครั้ง มีการเข้าชมบล็อกสูงสุดในวันที่ 11 ธันวาคม จำนวน 3,732 ครั้ง

5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดเดือนธันวาคม

1. ASEAN Currency   14,653  ครั้ง
2. National Dishes of ASEAN  4,714 ครั้ง
3. National Costumes of ASEAN Memeber States  3,906 ครั้ง
4. National Flowers of 10 ASEAN Countries  2,469 ครั้ง
5. ASEAN QUIZ 24  2,110 ครั้ง


5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุด 2011-2013

1. ASEAN Currency   717,561  ครั้ง
2. National Costumes of ASEAN Memeber States   423,408 ครั้ง
3. National Dishes of ASEAN   289,818  ครั้ง
4. The National Flag of Malaysia   119,798  ครั้ง
5. National Flowers of 10 ASEAN Countries  93,531  ครั้ง


5 อันดับประเทศที่เข้าชมบล็อกอาเซียนคอร์เนอร์สูงสุด

1. ไทย      2,916,245    ครั้ง
2. สหรัฐอเมริกา      17,477     ครั้ง
3. ลาว    5,264    ครั้ง
4. จีน       4,607    ครั้ง
5. ฟิลิปปินส์     4,334     ครั้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น