วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

English Corner:มุมความรู้ภาษาอังกฤษเดือนธันวาคม

Sports Idioms

เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งภูมิภาคอาเซียน ซีเกมส์ครั้งที่ 27 บล็อก ASEAN CORNER จะรวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับกีฬามาให้เรียนรู้กัน


hit below the belt (from boxing) - ชกใต้เข็มขัด
Meaning: To act unfairly
Example Sentence: Politicians always hit below the belt by saying horrible things against each other.


back the wrong horse (from horse racing) - สนับสนุนคนผิด
Meaning: To make the wrong choice or decision
Example Sentence: Have you ever happened to back the wrong horse?


throw in the towel (from boxing) - ยอมรับความพ่ายแพ้
Meaning: To surrender, admit defeat
Example Sentence: When Jack could stand no more of his wife's bad temper, he threw in the towel and left.


jump the gun (from track and field races) - ทำอะไรก่อนกำหนด
Meaning: To start too early
Example Sentence: We all had to start the race again because John jumped the gun.


keep one's eye on the ball - ตั้งใจจดจ่อกับเป้าหมาย
Meaning: To remain alert to the events occurring around oneself
Example Sentence: You would do better in your classes if you would just keep your eye on the ball.


2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ1 กุมภาพันธ์ 2557 18:44

  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ด้วยความยินดีครับ และขอขอบคุณเช่นกันที่แวะมาเยี่ยมบล็อก ASEAN CORNER

   ลบ