วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Economy of Indonesia : เศรษฐกิจและการค้าของประเทศอินโดนีเซีย

Fast Fact about Indonesia's Economy


Monetary unit
สกุลเงิน


Rupiah (IDR)Fiscal year
ปีงบประมาณ
Calendar year

GDP –per capita
รายได้ประชากรต่อหัว


$ 5,477 (2014 est.)


Main industries
อุตสาหกรรมหลัก


petroleum and natural gas, textiles, apparel, footwear, mining, cement, chemical fertilizers, machinery, electronics, hardware, software, telecommunications, plywood, rubber, food, tourismMain export products
สินค้าส่งออกสำคัญoil and gas, cement, food, electrical appliances,Main export
partners
ตลาดส่งออกสำคัญJapan, China, Singapore, South Korea, United States, India, Malaysia


Main import products
สินค้านำเข้าสำคัญ


machinery and equipment, chemicals , fuels, foodstuffs


Main import
partners
ตลาดนำเข้าสำคัญ


China, Singapore, Japan, Malaysia, South Korea, United States, Thailand


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น