วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Economy of Laos:เศรษฐกิจและการค้าของประเทศลาว

Fast Fact about Laos' Economy


Monetary unit
สกุลเงิน


Lao Kip
Fiscal year
ปีงบประมาณ

1 October -
30 September

GDP - per capita
รายได้ประชากรต่อหัว


$ 2,700 (2011 est.)
(ประมาณ 88,000 บาท)
Main industries
อุตสาหกรรมหลัก


copper, tin , gold and gypsum mining; timber, electric power, agricultural processing, construction, garments, cement, tourismMain export products
สินค้าส่งออกสำคัญwood products, garments, electricity, coffee, tin, copper, goldMain export
Partners
ตลาดส่งออกสำคัญThailand, China, VietnamMain import products
สินค้านำเข้าสำคัญmachinery and equipment, vehicles , fuels, consumer goodsMain import
partners
ตลาดนำเข้าสำคัญ

Thailand,  China, Vietnam


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น