วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Economy of Malaysia:เศรษฐกิจและการค้าของประเทศมาเลเซีย

Fast Fact about Malaysia's Economy


Monetary unit
สกุลเงิน


Ringgit
Fiscal year
ปีงบประมาณ

Calendar year

GDP - per capita
รายได้ประชากรต่อหัว


$ 16,922 (2012 est.)
(ประมาณ 550,000 บาท)
Main industries
อุตสาหกรรมหลัก


Peninsular Malaysia - rubber and palm oil processing and manufaturing, pharmaceuticals, medical techonology, electronics, tin mining and smelting, logging, timber

Sabah - logging, petroleum production

Sarawak - agriculture processing, petroleum production and refining, loggingMain export products
สินค้าส่งออกสำคัญ- electrical and electronic products
- palm oil
- liquefied natural gas
- petroleum
- chemical
- machinery
- optical and scientific equipment
- manufactures of metal
- rubber
- wood and wood productsMain export
partners
ตลาดส่งออกสำคัญ


Singapore, China, Japan, United States, Thailand, Hong Kong, India, Australia
Main import products
สินค้านำเข้าสำคัญ- electrical and electronic products
- machinery
- chemicals
- petroleum
- plastics
- vehicles
- iron and steel productsMain import
partners
ตลาดนำเข้าสำคัญChina, Singapore, Japan, United States, Thailand, Indonesia, South Korea


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น