วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Economy of Malaysia:เศรษฐกิจและการค้าของประเทศมาเลเซีย

Fast Fact about Malaysia's Economy


Monetary unit
สกุลเงิน


Ringgit




Fiscal year
ปีงบประมาณ





Calendar year

GDP - per capita
รายได้ประชากรต่อหัว


$ 16,922 (2012 est.)
(ประมาณ 550,000 บาท)








Main industries
อุตสาหกรรมหลัก


Peninsular Malaysia - rubber and palm oil processing and manufaturing, pharmaceuticals, medical techonology, electronics, tin mining and smelting, logging, timber

Sabah - logging, petroleum production

Sarawak - agriculture processing, petroleum production and refining, logging







Main export products
สินค้าส่งออกสำคัญ



- electrical and electronic products
- palm oil
- liquefied natural gas
- petroleum
- chemical
- machinery
- optical and scientific equipment
- manufactures of metal
- rubber
- wood and wood products



Main export
partners
ตลาดส่งออกสำคัญ


Singapore, China, Japan, United States, Thailand, Hong Kong, India, Australia




Main import products
สินค้านำเข้าสำคัญ



- electrical and electronic products
- machinery
- chemicals
- petroleum
- plastics
- vehicles
- iron and steel products



Main import
partners
ตลาดนำเข้าสำคัญ



China, Singapore, Japan, United States, Thailand, Indonesia, South Korea


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น