วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

Vocabulary Revision:เพิ่มศัพท์กับอาเซียนคอร์เนอร์เดือนเมษายน

เดือนนี้นำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจพร้อมทั้งประโยคตัวอย่างจากข่าวการสูญหายของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ส เที่ยวบินเอ็มเอช370


black box 
Part of speech : noun
Meaning : a flight recorder in an aircraft (อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการบินหรือกล่องดำ)
Example : The mystery of flight MH370 may only ever be solved when the aircraft's "black boxes" are recovered.

cockpit 
Part of speech : noun
Meaning : enclosed space for a pilot in an airplane (ที่นั่งผู้ขับเครื่องบิน)
Example : "Good night Malaysian 370" were the last words spoken from the cockpit of missing flight MH370.


debris 
Part of speech : noun
Meaning : pieces from something that has been destroyed (เศษซาก เศษข้าวของที่กระจัดกระจาย )
Example : Investigators have failed to link any of the many previous sightings of debris to the missing plane.


disappearance 
Part of speech : noun
Meaning : when someone or something becomes impossible to find or see  (การสาบสูญ การสูญหาย)
Example : The use of stolen passports is thought to have nothing to do with the disappearance of flight MH370

en route 
Part of speech : adverb
Meaning : on the way (ระหว่างทางไปจุดหมายปลายทาง )
Example : Malaysia Airlines Flight 370 departs Kuala Lumpur International Airport en route to Beijing.

fleet 
Part of speech : noun
Meaning : a group of vehicles that are travelling together (กลุ่มของยานพาหนะเช่น เครื่องบิน )
Example : Malaysia Airlines has 15 of the 777-200 planes in its fleet.

flight simulator
Part of speech : noun
Meaning : a device that artificially re-creates aircraft flights and the environment in which its flies, for pilot training ( เครื่องมืออย่างหนึ่งในการฝึกนักบิน )
Example : The Federal Bureau of Investigations (FBI) has found nothing sinister in MH370 pilot's flight simulator.


next of kin 
Part of speech : noun
Meaning : your closest relatives (ญาติใกล้ชิด ซึ่งสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน)
Example : Malaysia Airlines has offered $US55000 to the next of kin of lost passengers.


transponder 
Part of speech : noun
Meaning : a device for receiving a radio signal and automatically transmits a different signal (อุปกรณ์ที่ใช้แจ้งตำแหน่งของอากาศยานขณะบินอยู่)
Example : The transponder on the missing Malaysia Airlines jet is likely to have been deliberately turned off by one of the crew.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น