วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

English Corner มุมภาษาอังกฤษ


เชื่อว่าคุณครูหรือนักเรียนคงจะทราบกันดีแล้วว่า ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาทำงานหรือภาษาราชการของอาเซียนเมื่อมีการรวมกันเป็นประชาคมในปีพุทธศักราช 2558 นั่นหมายถึงว่าพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ชาติจะใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้คือการจัดโครงการปีแห่งการส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษ พ.ศ.2555 หรือ English Speaking Year 2012 โดยกำหนดให้ใน 1 สัปดาห์จะมี 1 วันที่ครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นภาษาอังกฤษ เป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันระหว่างครูและนักเรียน  บล็อกอาเซียนคอร์เนอร์จึงขอเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ร่วมขับเคลื่อนนโยบายนี้ร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่ออนาคตของประเทศไทยในการแข่งขันกับนานาชาติ โดยการนำเสนอความรู้ภาษาอังกฤษในด้านคำศัพท์และบทสนทนาที่ใช้สื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจำวัน อย่าลืมแวะเวียนมาเก็บเกี่ยวความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและเรียนรู้ภาษาอังกฤษกันนะครับ หรือแวะไปให้กำลังใจและแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ www.facebook.com/pages/อาเซียน-คอร์เนอร์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น