วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ASEAN Secretary-General:เลขาธิการอาเซียน


เลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน คนปัจจุบันคือ นายเลอ เลือง มินห์ จากประเทศเวียดนาม เป็นเลขาธิการอาเซียนคนที่ 13 โดยเริ่มดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2556 มีกำหนดครบวาระในวันที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2560
The Secretary-General of ASEAN is the head of the Secretariat of the Association of Southeast Asian Nations. The current Secretary-General is Mr.Le Luong Minh of Vietnam, who took office on 1 January 2013. His term will expire on 31 December 2017.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น