วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

List of Secretaries-General of ASEAN รายชื่อเลขาธิการอาเซียน

This is a list of Secretaries-General of the Association of Southeast Asian Nations.

รายชื่อเลขาธิการอาเซียนตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

1.   H.R. Dharsono    อินโดนีเซีย
      ดำรงตำแหน่ง :  7 มิถุนายน ค.ศ. 1976 - 18  กุมภาพันธ์ 19782.   Umarjadi  Notowijono    อินโดนีเซีย
      ดำรงตำแหน่ง :  18  กุมภาพันธ์ 1978 - 30  มิถุนายน 19783.   Datuk Alibin Abdullah   มาเลเซีย
      ดำรงตำแหน่ง :  10  กรกฎาคม 1978 - 30  มิถุนายน 1980


4.  Narciso G. Reyes   ฟิลิปปินส์
      ดำรงตำแหน่ง :  1  กรกฎาคม 1980 - 1  กรกฎาคม 1982


5.  Chan Kai Yau   สิงคโปร์
      ดำรงตำแหน่ง :  18  กรกฎาคม 1980 - 15  กรกฎาคม 19846.  Phan Wannamethee   ไทย
      ดำรงตำแหน่ง :  16  กรกฎาคม 1984 - 15  กรกฎาคม 19867.  Roderic Yong   บรูไน
      ดำรงตำแหน่ง :  16  กรกฎาคม 1986 - 15  กรกฎาคม 19898.  Rusli Noor   อินโดนีเซีย
      ดำรงตำแหน่ง :  17  กรกฎาคม 1989 - 1  มกราคม 19939.  Dato Ajit Singh   มาเลเซีย
      ดำรงตำแหน่ง :  1  มกราคม 1993 - 31  ธันวาคม 199710.  Rodolfo C. Severino jr.,   ฟิลิปปินส์
       ดำรงตำแหน่ง :  1  มกราคม 1998 - 31  ธันวาคม 200211.  Ong Keng Yong   สิงคโปร์
       ดำรงตำแหน่ง :  1  มกราคม 2003 - 31  ธันวาคม 200712.  Dr.Surin Pitsuwan  ไทย
      ดำรงตำแหน่ง :  1  มกราคม 2008 - 31  ธันวาคม 2012


13.  Le Luong Minh  เวียดนาม
       ดำรงตำแหน่ง :  1  มกราคม 2013 - ปัจจุบัน

เรียนรู้เพิ่มเติมที่  ASEAN for KIDShttp://asean4kids.blogspot.com/2013/01/former-secretaries-general-of-asean.html


เรียบเรียงจาก
หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น