วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

End of Month Review - July

สรุปภาพรวมของบล็อก ASEAN CORNER สำหรับเดือนกรกฎาคม ซึ่งทำสถิติยอดเข้าชมสูงสุดใหม่อีกครั้ง  โดยมียอดเข้าชมรวมทั้งสิ้น 298,069 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายนกว่า 100,000 ครั้ง โดยในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 มียอดเข้าชมสูงสุดของเดือนจำนวน 12,698 ครั้ง  

สำหรับ 5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดตลอดเดือนกรกฎาคม ได้แก่
1. National Costumes of ASEAN Member States
2. ASEAN Currency
3. National Dishes of ASEAN
4. The National Flag of Malaysia
5. The National Flag of Vietnam

ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ตลอดเดือนกรกฎาคม คำค้นหลักๆ ที่นำมาสู่บล็อก ASEAN CORNER คือ การค้นหาคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียน ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากการจัดงานอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการจัดแข่งขัน ASEAN Quiz สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลายขึ้นด้วย บล็อก AC ก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน แก่นักเรียนและครูไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ในส่วนของ ASEAN CORNER Facebook Page http://www.facebook.com/pages/Asean-Corner-by-Kru-Ekachai/312357898783375, เว็บไซต์ Scribd ซึ่งให้บริการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนอาเซียน  http://www.scribd.com/ephaichamnan และ คลังคำถามอาเซียนออนไลน์ https://sites.google.com/site/aseancorner2011/asean-corner  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ The ASEAN Corner Project by Kru Ekachai  ก็ได้รับความสนใจและมีกระแสตอบรับจากผู้แสวงหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะครู นักเรียนและนักศึกษาซึ่งได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตรงกับเป้าประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมของบล็อก AC ทุกประการ

แล้วกลับมาพบกับสาระความรู้ ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนในรูปแบบสองภาษาที่เป็นปัจจุบัน ผ่านทุกช่องทางของ The ASEAN Corner Project ตลอดเดือนสิงหาคมครับ

Kru Ekachai

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น