วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

Top Five Largest Lakes in Southeast Asia: 5 อันดับทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

5. Lake Towuti, Indonesia
ทะเลสาบโทวูติ ประเทศอินโดนีเซีย

Towuti is a lake located in South Sulawesi, Indonesia. It is the largest lake of the island of Sulawesi.

4. Laguna de Bay, the Philippines
ลากูนา เดอ เบย์ ประเทศฟิลิปปินส์

Laguna de Bay is the largest lake in the Philippines. It is located east of Metro Manila between the provinces of Laguna to the south and Rizal to the north.

3. Songkhla Lake, Thailand
ทะเลสาบสงขลา ประเทศไทย

The Songkhla lake is the largest natural lake in Thailand. It is located on the Malay peninsula in the southern part of the country. The lake borders the provinces of Songkhla and Phatthalung.

2. Lake Toba, Indonesia
ทะเลสาบโทบา ประเทศอินโดนีเซีย
h
Lake Toba is the largest lake in Indonesia and the largest volcanic lake in the world. It is located in the middle of the island of Sumatra. The lake is 100 kilometres long, 30 kilometres wide and up to 505 metres deep.

1. Tonle Sap, Cambodia
โตนเลสาบ ประเทศกัมพูชา

The Tonle Sap, usually known as Cambodia's Great Lake, is the largest fresh water lake in Southeast Asia. 

References:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น