วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

Conversation Questions for ASEAN Classroom

ขอต้อนรับสู่บทความใหม่ของบล็อก ASEAN CORNER ที่จะรวบรวมคำถามที่ใช้ในการสนทนาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมานำเสนอเป็นประจำทุกเดือน  เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษในโรงเรียนหรือ English Speaking Day ให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับเดือนมกราคมนี้ ขอเริ่มต้นด้วยหลากหลายคำถามเกี่ยวกับเลขาธิการอาเซียนคนใหม่ ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งหมาดๆ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ให้นักเรียนได้นำไปเป็นหัวข้อสนทนากับเพื่อนๆ ในห้องเรียนและคำถามบางข้อช่วยฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนอีกด้วย


Conversation Questions
Secretary-General of ASEAN
Image credit:www.asean.org
  • Can you name the current Secretary-General of ASEAN?
  • Who is the new leader of the Association of Southeast Asian Nations?
  • What is his nationality?
  • Where did the Transfer of Office Ceremony take place?
  • When did his term as the Secretary-General of ASEAN officially begin?
  • When does his term as the Secretary-General of ASEAN officially expire?
  • How long does the Secretary-General of ASEAN serve in one term?
  • Can a Secretary-General of ASEAN run for a second term?
  • How is the Secretary-General position nominated under the principles of ASEAN?
  • If you were the Secretary-General of ASEAN, what problem would you work on first? Why?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น