วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Conversation Questions for ASEAN Classroom - August

Conversation Questions for ASEAN Classroom เดือนสิงหาคม นำเสนอคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเมืองการปกครองของประเทศกัมพูชา ซึ่งได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้นำไปสนทนากันในชั้นเรียนครับ
 • What type of political system does Cambodia have?
 • What is the minimum voting age in Cambodia?
 • How many Cambodians are eligible to vote in 2013?
 • What are the main political parties in Cambodia?
 • Which political party is now in power in Cambodia?
 • Who is the leader of the ruling party in Cambodia?
 • Who is the present king of Cambodia?
 • Who is the current prime minister of Cambodia?
 • How long does the Cambodian prime minister stay in office?
 • Who is the current opposition leader of Cambodia?
 • When did the latest General Elections of Cambodia take place?
 • What European country once ruled Cambodia?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น