วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Vocabulary Revision - August

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้จากบทความของบล็อก ASEAN CORNER ตลอดเดือนสิงหาคม

commemorate (verb /คำกริยา)   ทำให้ระลึกถึง
Definition: to honour a special event with a ceremony
Sentence: National Day in Malaysia is celebrated every year on the 31st of August to commemorate the nation's independence from British rule.

eligible (adjective /คำคุณศัพท์)   มีสิทธิ์ (เลือกตั้ง)
Definition: having the right to do sth.
Sentence: In Thailand, you are eligible to vote when you are eighteen.

evacuate (verb /คำกริยา)   อพยพ
Definition: to move people from a dangerous place to a safer place
Sentence: Thai government decided to evacuate nearly 2,000 nationals from Egypt.

party (noun /คำนาม)   พรรคการเมือง
Definition: a formally constituted political group
Sentence: The Cambodian People's Party is the current ruling party of Cambodia.

surveillance (noun /คำนาม)   การติดตามเฝ้าดู
Definition: close observation of a person who may have done something wrong
Sentence: Thai police seek to keep Line App under surveillance.

TCSD (abbreviation) Technology Crime Suppression Division - ปอท.
Definition: The Technology Crime Suppression Division (TCSD) is a police agency in Thailand
Sentence: The TCSD wants to monitor conversations on Line App.

time-consuming (adjective /คำคุณศัพท์)   ที่กินเวลามาก, ซึ่งต้องใช้เวลา
Definition: taking up a great deal of time
SentenceUpdating blog posts related to ASEAN might be too time-consuming, but well worth the effort.

turmoil (noun /คำนาม)   ความวุ่นวาย
Definition: a state of extreme confusion
Sentence: Several Southeast Asian countries started evacuating their people from Egypt's turmoil.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น