วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ASEAN Day:วันอาเซียน

ASEAN DAY

วันอาเซียน 8 สิงหาคม มีต้นกำเนิดจากวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน ที่ตัวแทนจาก 5 ประเทศสมาชิก ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์และไทย ได้มาร่วมลงนามความร่วมมือ ที่วังสราญรมย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  8 สิงหาคม 2510 ซึ่งต่อมามีสมาชิกเข้าร่วมกับอาเซียนอีก 5 ประเทศ คือ บรูไน ดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชาตามลำดับ รวมเป็นทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีที่ 46 ที่องค์กรแห่งนี้ได้ก่อตั้งมา

8th August is observed as ASEAN Day. Today is the  46th  anniversary of the founding of ASEAN on August 8, 1967 with the signing of the Bangkok Declaration by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand.  These founding members were later joined by Brunei Darussalam  (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) and Cambodia (1999).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น