วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Conversation Questions for ASEAN Classroom - May

Conversation Questions for ASEAN Classroom สำหรับเดือนพฤษภาคมนี้ ขอนำเสนอคำถามที่ใช้สำหรับการสนทนาเกี่ยวกับหลากหลายเรื่องราวของประเทศสิงคโปร์ เกาะเล็กๆ ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไปเยือนประมาณ 13 ล้านคนต่อปี
Republic of Singapore
สาธารณรัฐสิงคโปร์

General Information
 • Where is Singapore located?
 • What is the capital city of Singapore?
 • What is the approximate number of people in Singapore?
 • What is the official language of Singapore?
 • What is the official religion of Singapore?
 • How big is Singapore?
 • What Time Zone is Singapore in?
Climate and Weather
 • What is the climate like in Singapore?
 • When is the best time to visit Singapore?
 • When is the wet season in Singapore?
 • When is the dry season in Singapore?
Currency
 • What is the currency of Singapore?
 • What is the form of money used in Singapore?
 • What is the highest denomination banknote issued in Singapore?
 • Is Thailand's currency stronger than Singapore's currency?
 • Which country in the ASEAN region has the same currency name as Singapore?
Sights & Attractions
 • What are the must-see attractions in Singapore?
 • What is a well-known tourist icon of Singapore?
 • What place in Singapore is commonly called the Durian Theatre?
 • What is the name of the famous Hollywood movie theme park in Singapore?
 • What is Singapore's most famous shopping street?
 • Can you name a man-made island in Singapore?
 • What is Singapore's newest and hottest tourist attraction?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น