วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Travel and Tourism in Myanmar:เที่ยวท่องมองเมียนมาร์

Travel & Tourism in Myanmar


Fast Facts :
 • Capital : Naypyidaw / Nay Pyi Taw
 • Currency : Kyat
 • Languages: Burmese, English
 • Country Code : 95
 • Emergency
 • Visa
 • Climate:
 • Time: GMT+6:30 hours (เวลาของเมียนมาร์ช้ากว่าไทย 30 นาที)
 • Customs and EtiquetteDos and Don'ts in Myanmar
 • Major FestivalsMajor Festivals and Events of Myanmar
 • HolidaysPublic Holidays in Myanmar
 • Signature dishes: Mohinga, Laphet
 • Tourism slogan:  Mystical Myanmar

Tourist Attractions in Myanmar
Shwedagong Pagoda
พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง

Bagan
พุกาม

Golden Rock
พระธาตุอินทร์แขวน


Mandalay
เมืองมัณฑะเลย์


Inle Lake
ทะเลสาบอินเล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น