วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556

Public Holidays in Myanmar:วันหยุดราชการของประเทศเมียนมาร์

Myanmar Public Holidays 2013


Date

Holiday

04 January 2013
Independence Day
วันชาติ

12 February 2013
Union Day
วันสหภาพ

02 March 2013
Peasant’s Day
วันชาวไร่ชาวนา

26 March 2013
Full Moon of Tabaung

27 March 2013
Armed Forces Day
วันกองทัพ

13 April 2013
Maha Thingyan (Water Festival)
เทศกาลติงยาน

17 April 2013
Myanmar New Year

01 May 2013
Labour Day

24 May 2013
Full Moon of Kason
(Anniversary of the birth, enlightenment and death of Buddha)

19 July 2013
Martyrs’ Day
วันวีรบุรุษ

02 August 2013
Fullmoon of Waso
(Beginning of Buddhist Lent)
เทศกาลวันวาโสหรือวันเข้าพรรษา

30 October 2013

Full Moon of Thadingyut
(End of Buddhist Lent)
เทศกาลตะดึงจุ๊ตหรือวันออกพรรษา

28 November 2013
Full Moon of  Tazaungmone

08 December 2013
National Day

25 December 2013

Christmas Day

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น