วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556

ASEAN Trivia:เกร็ดความรู้อาเซียน


Q: ประเทศติมอร์-เลสเต เป็นสมาชิกลำดับที่ 11 ของประชาคมอาเซียนหรือไม่

A: ปัจจุบันประเทศติมอร์-เลสเต ยังไม่ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน นับตั้งแต่ได้ยื่นเรื่องเข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี 2011 (2554)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น