วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556

Conversation Questions for ASEAN Classroom

Songkran Festival


บทความ "Conversation Questions for ASEAN Classroom" เดือนมีนาคม ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย มีคำถามเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ มาให้ได้ฝึกสนทนากันครับ
 • What is Songkran?
 • Songkran is the traditional Thai New Year.
 • When is Songkran 2013?
 • This year Songkran takes place from April 12th to 16th.
 • How long does Songkran normally last?
 • Three days.
 • How do the people celebrate Songkran?
 • Many Thai people go back to their hometowns to spend time with families and older relatives.
 • Why is Songkran Festival important?
 • Because it's the traditional Thai New Year.
 • Why do Thai people splash water?
 • To wash away the previous year's bad luck and sins.
 • Where is the best place to celebrate Songkran in Bangkok?
 • Khao San Road.
 • Where is the best place to celebrate the Water Festival in Northern Thailand?
 • Chiang Mai
 • Which celebrity would you like to spend a day with during Songkran festival?
 • .............................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น