วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2556

Public Holidays in Singapore:วันหยุดราชการของประเทศสิงคโปร์

Singapore Public Holidays 2013


Date

Day

Holiday

January 1
Tuesday
New Year’s Day

February 10
Sunday
Chinese New Year

February 11
Monday
Chinese New Year
( 2nd Day)

February 12
Tuesday
Chinese New Year
(Replacement)

March 29
Friday
Good Friday

May 1
Wednesday
Labour Day

May 24
Friday
Vesak Day

August 8
Thursday
Hari Raya Puasa

August 9

Friday
National Day

October 15
Tuesday
Hari Raya Haji

November 3
Sunday
Deepavali

November 4

Monday
Deepavali Replacement
December 25

Wednesday
Christmas Day

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น