วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Tourism in ASEAN Part 2 : การท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียนตอนที่ 2


เดือนนี้บล็อก ASEAN CORNER ขอนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 5 ประเทศได้แก่ เมียนมาร์  ฟิลิปปินส์ ไทย สิงคโปร์และเวียดนาม
  • เมียนมาร์ มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกไปเยือนกว่า 8 แสนคนในปี 2011 แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนประมาณ 1 แสนคน และจากประเทศอื่นๆ ประมาณ 7 แสนคน
  • ฟิลิปปินส์ มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณเกือบ 4 ล้านคนในปี 2011 ในจำนวนนี้แบ่งออกเป็นนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนประมาณ 330,000 คน และจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอีกประมาณ 3,585,000 คน
  • ไทย มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือนมากเป็นอันดับสองรองจากมาเลเซียในปี 2011 ประมาณ 19 ล้านคน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนประมาณ 5,500,000 คน และจากทั่วโลกอีกกว่า 13,568,000 คน
  • สิงคโปร์ มีจำนวนนักท่องเที่ยวไปเยือนในปี 2011 ทั้งหมดประมาณ 13 ล้านคน ประกอบไปด้วยนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนประมาณ 5,372,000 คน และจากทั่วโลกประมาณ 8 ล้านคน
  • เวียดนาม มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศในปี 2011 ทั้งสิ้นประมาณ 6 ล้านคน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนประมาณ 838,000 คนและจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลกประมาณ 5 ล้านคน
Source:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น