วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Vocabulary Revision (October) : เพิ่มศัพท์กับอาเซียนคอร์เนอร์เดือนตุลาคม

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้จากบล็อก ASEAN CORNER และข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบภูมิภาคอาเซียน ตลอดเดือนตุลาคม เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษและก้าวทันทุกสถานการณ์เด่นในภูมิภาคแห่งนี้


aviation : การบิน
Part of Speech :  noun
Meaning : the flying or operating of aircraft
Example : The Lao Airlines plane crash turns spotlight on safety amid Southeast Asia's aviation industry boom.

beef up : ทำให้แข็งแกร่ง
Part of Speech :  verb
Meaning : to make something stronger or more effective
Example : The Chinese premier called on China and ASEAN to beef up cooperation in culture, science and people-to-people exchange.

bloc : กลุ่มประเทศ
Part of Speech :  noun
Meaning : a group of countries with common interests
Example : Secretary-General Ban Ki-moon called for enhanced partnership between the United Nations and Southeast Asian bloc to promote peace and sustainable development.

chairmanship : ตำแหน่งประธาน
Part of Speech :  noun
Meaning : the term of a chairman
Example : The concluding meetings of 23rd ASEAN Summit mark the end of Brunei Darussalam's chairmanship of ASEAN in 2013.

debris : เศษซาก
Part of Speech :  noun
Meaning : the scattered remains of something broken or destroyed 
Example : The debris of a Lao Airlines plane washed ashore on the Mekong River, in Pakse, Laos.


epicentre (also epicenter) : จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
Part of Speech :  noun
Meaning : the point on the earth's surface that is directly above the point where an earthquake originates
Example : The epicentre of the latest quake was on the island of Bohol, about 600 km south of Manila.


pact : ความตกลงระหว่างประเทศ, สัญญา
Part of Speech :  noun
Meaning : a formal agreement
Example : Vietnam signed a nuclear pact with the United States.


pariah state : รัฐที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมนานาชาติ
Part of Speech :  noun
Meaning : a nation that is isolated from the rest of the world
Example : Myanmar, the former pariah state, will host the ASEAN chair for the first time in 2014.


sharia ( also shariah) : กฎหมายตามหลักศาสนาอิสลาม
Part of Speech :  noun
Meaning: the system of religious laws that Muslims follows
Example : Brunei will enforce sharia criminal laws next year.


shutdown : การปิดทำการของหน่วยงานราชการ
Part of Speech :  noun
Meaning : a temporary halt in government services
Example : U.S. President Barack Obama called off plans to visit ASEAN countries due to the government shutdown.


tail end : ส่วนท้ายสุด
Part of Speech :  noun
Meaning : the last part of something
Example : A senior aviation official of Lao Airlines said the tail end of typhoon Nari may have been a factor in the plane crash.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น