วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557

Best Books on Southeast Asia:แนะนำหนังสือน่าอ่านเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บล็อกอาเซียนคอร์เนอร์จะแนะนำหนังสือน่าอ่าน ด้านประวัติศาสตร์ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และบุคคลที่มีชื่อเสียง ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป

สำหรับเดือนนี้ขอแนะนำหนังสือเรื่อง A Short History of South-East Asia สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาติสมาชิกอาเซียนในแบบย่อๆ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น