วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

Education in the Philippines:การจัดการศึกษาของประเทศฟิลิปปินส์


The Philippines' Department of Education (or Dep Ed) administers the entire educational system. (Learn more..) 

The former educational system of the Philippines was composed of 6 years of elementary education starting at the age of 6, and  4 years of high school education starting at the age of 12. With this system , compulsory education is not enforced.

ระบบการศึกษาแบบเก่าของประเทศฟิลิปปินส์ แบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้

- ระดับอนุบาล  1-3 ปี เป็นการพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา

- ระดับประถมศึกษา 6-7 ปี เป็นการศึกษาภาคบังคับ เป็นช่วงที่มีการพัฒนาทางด้านทักษะทางวิชาการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในระดับมัธยมศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษา 4 ปี เป็นขั้นเตรียมนักเรียนเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

- ระดับอุดมศึกษา

The Philippines is undergoing a major overhaul to bring it in line with education systems worldwide. President Benigno Aquino of the Philippines signed into law a basic education curriculum that will see a mandatory kindergarten year and two additional senior high school years.

นโยบายเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทั้งหมดซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดีเบนิกโน อาคีโน เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2556 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน เป็นต้นมา นั้นจะเป็นระบบ K-12 โดยมีการขยายเวลาการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 10 ปี ในระบบเก่า มาเป็น 12 ปี โดยเรียนในชั้นอนุบาล 1 ปี ประถมศึกษา 6 ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 4 ปี และ เพิ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 ปี

Sources:

http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_the_Philippines
http://www.deped.gov.ph/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น