วันอังคารที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2557

Economy of the Philippines:เศรษฐกิจและการค้าของประเทศฟิลิปปินส์

Fast Fact about the Philippines' Economy


Monetary unit
สกุลเงิน


Philippine peso (PHP)


Fiscal year
ปีงบประมาณ


Calendar year

GDP - per capita
รายได้ประชากรต่อหัว


$ 4,430 (2012 est.)
(ประมาณ 142,198 บาท)Main industries
อุตสาหกรรมหลัก


electronics, garments, footwear,  pharmaceu –tical, wood products, fishing
Main export products
สินค้าส่งออกสำคัญsemiconductor and electronic products, transport equipment, garments, copper products, coconut oil, fruitMain export
partners
ประเทศคู่ค้าส่งออกสำคัญJapan, United States, China, Hong Kong, South Korea, Thailand
Main import products
สินค้านำเข้าสำคัญelectronic products, iron and steel, textile fabrics, grainsMain import
partners
ประเทศคู่ค้านำเข้าสำคัญUnited States, China, Japan, South Korea, Singapore, Thailand

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น