วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

Good Books of Southeast Asia # 3:แนะนำหนังสือน่าอ่านเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

The Voice of Hope
Aung San Suu Kyi
Conversations with Alan Clementsหนังสือเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เล่มที่สาม ที่ทางบล็อก ASEAN CORNER ขอแนะนำ สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางการเมืองของประเทศเมียนมาร์

หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของ Alan Clements นักข่าวชาวอเมริกันที่ได้บวชเป็นพระในเมียนมาร์มาแล้ว ซึ่งได้รวบรวมบทสัมภาษณ์ นางออง ซาน ซูจี นักรณรงค์ผู้นิยมประชาธิปไตยและผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy:NLD) ของประเทศเมียนมาร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น