วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557

A Message from ASEAN CORNER

สวัสดีผู้อ่านบล็อกและแฟนเพจ ASEAN CORNER

ตอนนี้เข้าสู่กลางเดือนมีนาคมกันแล้ว รู้สึกว่าเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว โรงเรียนหลายๆ แห่งก็เริ่มทยอยสอบ หรือบางแห่งก็เสร็จสิ้นการสอบปลายปีการศึกษาแล้ว โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วอุดมศึกษา ก็จะมีเวลาว่างกว่า 6 เดือนก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ประมาณเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการเลื่อนออกไป เพื่อให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก


สำหรับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นกระทรวงศึกษาธิการยืนยันแล้วว่าไม่เลื่อนการเปิด-ปิดภาคเรียน โดยในปีการศึกษา 2557 ยังคงมีการเปิด-ปิดภาคเรียนตามกำหนดเดิมคือ 

- ภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน 16 พฤษภาคม และปิดภาคเรียน 11 ตุลาคม

- ภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน และปิดภาคเรียน 1 เมษายน

จากข้อมูลข้างต้น คงช่วยคลายความสงสัยให้แก่นักเรียน ครูและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

สำหรับบล็อก ASEAN CORNER เดือนนี้ยังคงนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเช่นเดิม โดยเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจและการค้าของอีก 5 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม


นอกจากนี้ก็จะมีคำถาม ASEAN QUIZ มาให้ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและเพิ่มพูนความรอบรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเช่นเคย รวมไปถึงการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบทความของบล็อก และแนะนำหนังสือน่าอ่านเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขอบคุณสำหรับการติดตาม


Kru Ekachai

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น