วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

Economy of Singapore:เศรษฐกิจและการค้าของประเทศสิงคโปร์

Fast Fact about Singapore's Economy


Monetary unit
สกุลเงิน


Singapore dollar (SGD)


Fiscal year
ปีงบประมาณ


1 April - 30 March

GDP - per capita
รายได้ประชากรต่อหัว


$ 62,100 (2012 est.)
(ประมาณ 1,993,340 บาท)
Main industries
อุตสาหกรรมหลัก


electronics, chemicals, financial services,       oil drilling equipment, petroleum refining, rubber processing and rubber productsMain export products
สินค้าส่งออกสำคัญmachinery and equipment, pharmaceutical, refined petroleum productsMain export
Partners
ประเทศคู่ค้าส่งออกสำคัญMalaysia, Hong Kong, China, IndonesiaMain import products
สินค้านำเข้าสำคัญmachinery and equipment, chemicals, foodstuffs, consumer goods


Main import
partners
ประเทศคู่ค้านำเข้าสำคัญMalaysia, China, United States

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น