วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

Economy of Myanmar:เศรษฐกิจและการค้าของประเทศเมียนมาร์

Fast Fact about Myanmar's Economy


Monetary unit
สกุลเงิน


Myanmar kyat (MMK)



Fiscal year
ปีงบประมาณ



1 April – 31 March

GDP - per capita
รายได้ประชากรต่อหัว


$ 1,300 (2011 est.)
(ประมาณ 42,000 บาท)



  
Main industries
อุตสาหกรรมหลัก


agricultural processing;wood and wood products; copper, tin, tungsten, iron; cement; petroleum and natural gas, garments, jade and gems


Main export products
สินค้าส่งออกสำคัญ



natural gas, wood products, fish, rice, clothing, jade and gems



Main export
partners
ประเทศคู่ค้าส่งออกสำคัญ


Thailand, India, China, Japan



Main import products
สินค้านำเข้าสำคัญ


fabric, petroleum products, plastics, fertilizer, machinery, food products


Main import
partners
ประเทศคู่ค้านำเข้าสำคัญ


China, Thailand, Singapore, South Korea, Japan, Malaysia

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น