วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

Economy of Vietnam:เศรษฐกิจและการค้าของประเทศเวียดนาม

Fast Fact about Vietnam's Economy


Monetary unit
สกุลเงิน


Vietnamese dong (VND)


Fiscal year
ปีงบประมาณ

Calendar year

GDP - per capita
รายได้ประชากรต่อหัว


$ 4,000 (2013 est.)
(ประมาณ 129,300 บาท)Agriculture – products
สินค้าเกษตร

paddy rice, coffee, tea, pepper, soy beans, cashews, sugar cane, peanuts, bananas, poultry, fish, sea food
Main industries
อุตสาหกรรมหลัก


food processing, garments, machine-building, mining, coal, steel, cement, glass, tires, oil, mobile phone


Main export products
สินค้าส่งออกสำคัญ


clothes, shoes, electronics, seafood, crude oil, rice, wooden products, machineryMain export
partners
ประเทศคู่ค้าส่งออกสำคัญ


US, Japan, China, South Korea, Malaysia
Main import products
สินค้านำเข้าสำคัญ


machinery and equipment, petroleum products, steel products, electronics, plastics, automobiles


Main import
partners
ประเทศคู่ค้านำเข้าสำคัญ


China, South Korea, Japan, Singapore, Thailand, US

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น