วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ASEAN QUIZ 29:ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 29

Around the ASEAN Region in November

ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 29 จากบล็อก ASEAN CORNER เพื่อทดสอบความรอบรู้เกี่ยวกับข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นรอบภูมิภาคอาเซียน

1 ความคิดเห็น: