วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Vocabulary Revision : เพิ่มศัพท์กับอาเซียนคอร์เนอร์เดือนพฤศจิกายน

รวบรวมคำศัพท์น่ารู้จากข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นรอบภูมิภาคอาเซียนและบทความของบล็อกอาเซียนคอร์เนอร์ตลอดเดือนพฤศจิกายน


amnesty (การนิรโทษกรรม)
Part of speech : noun
Meaning : a general pardon granted by a government to forgive political crimes
Example : Thai amnesty bill sparks a new round of street protests in Bangkok.

batter (พายุพัดกระหน่ำ)
Part of speech : verb
Meaning : to hit sb/sth hard, many times
Example : Typhoon Haiyan , also known as Typhoon Yolanda, battered six central Philippine islands on Nov.8.

calamity  (ภัยพิบัติ)
Part of speech : noun
Meaning : a terrible event that causes a lot of damage
Example : The mayor of Tacloban, a city of more than 220,000 people in Leyte province, has declared a state of calamity after Super Typhoon Haiyan hit.


commence  (เริ่ม)
Part of speech : verb
Meaning : to start or begin
Example: The academic year in Brunei commences on January 2 with a 4-week break at the end of the year.

compulsory (ซึ่งต้องกระทำตามกฎหมาย)
Part of speech : adjective
Meaning : that must be done by law
Example : Primary education is compulsory for all children between the ages of 7 and 12 in Malaysia.

desperate (for sth)  (มีความต้องการอย่างมาก)
Part of speechadjective
Meaning : wanting or needing something very much
Example : Survivors of Super Typhoon Haiyan are desperate for food, water and medicine.

disclosure   (การเปิดเผย,การเปิดโปง)
Part of speech : noun
Meaning : making something known
Example : Indonesian-Australian relations turn sour when Australia’s media reported disclosures of President Susilo BambangYudhoyono’s phone tapping.


espionage  (จารกรรม, การสืบราชการลับ)
Part of speech : noun
Meaning : the act of spying
Example : The Indonesian diplomat has said Australia's espionage was unacceptable.

responsibility  (หน้าที่, ความรับผิดชอบ)
Part of speech : noun
Meaning : a duty to deal with something
Example: Education in Indonesia is under the responsibility of the Ministry of Education and Culture and the Ministry of Religious Affairs.

sovereignty   (อำนาจอธิปไตย)
Part of speech : noun
Meaning : the supreme power over a country
Example: The United Nations International Court of Justice (ICJ) ruled on Nov.11 that Cambodia has sovereignty over the whole territory of the Preah Vihear temple.


storm surge  (คลื่นพายุหมุนยกซัดฝั่ง)
Part of speech : noun
Meaning : an offshore rise of water
Example: Tacloban City was inundated with the 15-foot-high storm surge during Typhoon Yolanda.

tertiary (education)  (การศึกษาในระดับอุดมศึกษา)
Part of speech : noun
Meaning : the educational level following the completion of secondary education
Example

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น